VÄLKOMMEN TILL Musikförlaget ALRIC MUSIC !


MENY  -  här finns alla våra produkter; sånger, sånghäften, musikläromedel, digitala produkter

SPOTIFY  -  flera av våra sånger finns nu som musikbakgrunder/instrumentalversioner

FACEBOOK  -  aktuell info om ALRIC MUSIC och dessutom en snabb-butik

DIGITAL NEDLADDNING  -  flera av våra produkter kan laddas ned genom  www.digitalric.se

DIGITALA VERKTYG FÖR MUSICERANDE OCH PLANERING!

DEN DIGITALA KLASSORKESTERN

DEN DIGITALA KLASSORKESTERN - DIGITALT ÖVNINGSPROGRAM - SKOLLICENS

ACKORDTABELLER FÖR KLAVIATURINSTRUMENT

DIGITALT MUSIKHJÄLPMEDEL - SKOLLICENS!!

ACKORDSTICKAN FÖR KEYBOARD

ACKORDSTICKAN FÖR KEYBOARD

TANGENTSTICKAN

TANGENTSTICKAN visar tangenternas/tonernas namn på ett enkelt sätt!

DIGIPLAN

DIGITALT PLANERINGSVERKTYG FÖR PEDAGOGER !!