GRATIS MUSIK-MTRL - FACIT

MUSIK-MTRL FÖR ÅRSKURS 1-3

L 02 - VILKA BILDER HÖR IHOP?

TEMA: Musik & Bilder

Tillbaka till MUSIK-MTRL!

L 03 - KOMBINERA RÄTT BILD MED RÄTT LÅT !

TEMA: Musik & Bilder

Tillbaka till MUSIK-MTRL!

MUSIK-MTRL FÖR ÅRSKURS 4:

401 - LYSSNA

TEMA: Lyssnarövningar

402 - SPELA MELODIER PÅ KEYBOARD

TEMA: Musicerande

Tillbaka till MUSIK-MTRL

403 - VAR HÖR INSTRUMENTEN HEMMA?

TEMA: Instrumentkunskap

Tillbaka till MUSIK-MTRL

404 - 

MUSIK-MTRL FÖR ÅRSKURS 5:

502 - 

504 - 

MUSIK-MTRL FÖR ÅRSKURS 6:

604 - RYTMER & TEXTER

TEMA: Rytmövningar

Tillbaka till MUSIK-MTRL

606 - KOLLA IN TONERNA!

Tillbaka till MUSIK-MTRL

607 - TANGENTER & ACKORD

TEMA: Musikteori / Musicerande - keyboard

Tillbaka till MUSIK-MTRL

608 - 45 SEKUNDER FAKTA !

Läs instruktionerna!

TEMA: Musikfakta / Musikinspelningar

MUSIK-MTRL FÖR ÅRSKURS 7:

702-1 - MUSIK-JAKTEN

TEMA: Allmänt

Tillbaka till MUSIK-MTRL

MUSIK-MTRL FÖR ÅRSKURS 8:

806 - TRANSPONERA LÅTEN

TEMA: Musikteori / Musicerande

Tillbaka till MUSIK-MTRL

MUSIK-MTRL FÖR ÅRSKURS 9:

902 - UPPTÄCK KOMPOSITÖRERNA

TEMA: Musikhistoria

Tillbaka till MUSIK-MTRL

903 - MUSIK-KRYZZ

TEMA: Allmänt

Tillbaka till MUSIK-MTRL

904 - HUR ÄR MUSIKEN DU HÖR?

Läs instruktionerna!

TEMA: Lyssnarövningar

Dina svar är alltid rätta

Tillbaka till MUSIK-MTRL